Kontakty

777 622 749 (starosta)
obec@vlachovice-nm.cz
IČO: 00842664
úř. hod: st 16:00 - 18:00

Obec Vlachovice
Vlachovice 20
592 31 Nové Město n. Mor.
kompletní kontakty

Nejbližší události
  

Důležité zákony a vyhlášky

Ústava České republiky - ústavní zák. č. 1/1993 Sb.
Listina základních práv a svobod - usnesení č. 2/1993 Sb.
O svobodném přístupu k informacím - zákon č. 106/1999 Sb
O elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů - zákon č. 227/2000 Sb.
Správní řád - zákon č. 500/2004 Sb.
O obcích - zákon č. 128/2000 Sb.
O obcích - změny z r. 2012 - zákon č. 72/2012 Sb.
O evidenci obyvatel a rodných číslech - zákon č. 133/2000 Sb.
O místních poplatcích - zákon č. 565/1990 Sb.
O přestupcích - zákon č. 200/1990 Sb.
Stavební zákon - zákon č. 183/206 Sb.
Občanský zákoník - zákon č. 89/2012 Sb.
O obchodních společnostech a družstvech - zákon č. 90/2012 Sb.
O ochraně osobních údajů - zákon č. 101/2000 Sb
O veřejných zakázkách - zákon č. 137/2006 Sb.